نماشویی کامپوزیت

نماشویی کامپوزیت

همانطور که شاهد هستیم نمای کامپوزیت توانسته جایگاه

ویژه ای را به خصوص در ساختمان های اداری پیدا کند که

باید توجه داشت این نما نیاز مبرم به نماشویی و نظافت مداوم

برای حفظ زیبایی دارد

که تکنیک کار در ارتفاع به شیوه کار با طناب یا همان راپل س

هولت در شستشوی نما را برای ساختمانها و برجها به ارمغان اورده است 

که با حذف نصب سازه هایی چون داربست و کلایمر به این

کار سرعت وایمنی بالا را بخشیده است

شرکت فرازگسترنوین با کادر مجرب اجرایی و با سابقه د

رخشان ارائه دهنده خدمات تخصصی کاردرارتفاع اماده ارائه

نماشویی کامپوزیت با تکنیک دسترسی با طناب میباشد 

از انجایی که کامپوزیت در گروه نماهای صیغلی قرار دارد

مستلظم استفاده از شوینده های نانو برای ماندگاری بیشتر و

حفاظت از  شفافیت اولیه خود کامپوزیت میباشد که ما بنا به

درخواست مشتری این نوع شوینده را به رو نما اعمال میکنیم

فرازگسترنوین اماده ارئه خدمات نماشویی کامپوزیت و امور

تخصصی کار در ارتفاع در سریعترین زمان در سراسر کشور