نماشویی با واترسندبلاست

فرازگسترنوین کارارتفاع  و  نماشویی با طناب

(نماشویی با واترسندبلاست,شستن نما با واتر سند بلاست,شستشوی نما با واتر سند بلاست,نماشویی با طناب,شستن نما

با طناب,شستشوی نما با طناب,ساختمان,واترسندبلاست,راپل,کار با طناب,کار در ارتفاع,نماشویی ساختمان

نماشویی در نماهایی که جرمهای سخت و رسوب در انها در مدت زمان طولانی ایجاد شده و با نماشویی سنتی یا شستشو با واترجت قابل

رفع نیست به کمک نماشویی با واترسندبلاست انجام میگیرد

واترسندبلاست جهت رنگ زدایی از نماها . دیواره ها و هرگونه سطوح فلزی و ایجاد بستر مناسب جهت رنگ آمیزی وپاک کردن رسوبات آهکی

سطوح بکار میرود که به کمک دستگاه واترجت هایی با بار بالا (300 یا 400)، آب و سیلیس انجام میگیرد که در این نوع شستن نما دانه های

سیلیس که متناسب با نوع جرم و رسوبات سطوح انتخاب میشود به کمک فشار آب توسط دستگاه واترجت بر روی سطح اعمال میشود که طی

این فرایند شستشو چربی ، رسوبات آهکی ، آثار زنگ زدگی، رنگ ویا هرگونه جرم سنگین از نما یا سطح موردنظر پاک شده و سطحی تمیز

خواهیم داشت

 فرازگسترنوین اماده ارائه شستن نما(نماشویی) با واترسندبلاست در ارتفاع با تکنیک کار با طناب یا همان راپل با ابزار مدرن صخره نوردی و کادر

اجرایی مجرب همراه با بیمه حوادث میباشد