شستن نمای ساختمان

شستن نمای ساختمان

فرازگسترنوین کاردرارتفاع  و  نماشویی با طناب

فرازگسترنوین ارائه دهنده خدمات شستن نمای ساختمان با تکنیک راپل بدون نیاز به داربست و شستن نما و داخل

کارخانه ها

شستشوی نما برجهای مرتفع با تکنیک دسترسی با طناب و ابزار مدرن صخره نوردی

با بیمه حوادث پرسنل و بیمه شخص ثالث

و کادر اجرایی مجرب در سریع ترین زمان در سراسر کشور