شستشوی نما با طناب

فرازگسترنوین پیشگام در ارائه خدمات شستشوی نما با طناب و کار در ارتفاع

ارائه دهنده خدمات:

شستشوی نما با طناب و کار در ارتفاع با تکنیک راپل

شستشوی نما با طناب بدون نیاز به داربست

نماشویی نما طناب ها و ابزار مدرن صخره نوردی صنعتی

شستشوی نما ساختمان و برج با مواد شوینده نانو و ابر و طی

شستن نما نما با دستگاه های جت واش صنعتی

شستشوی نمای ساختمان وبرجهای مرتفع بدون نیاز به داربست با تکنیک دسترسی با طناب یا همان راپل

به همراه بیمه مسئولیت پرسنل و بیمه شخص ثالث

ارائه خدمات در سراسر کشور