شستشوی نما با ابر و طی

فرازگسترنوین شستشوی نما و کار با طناب

شستشوی نما با طناب و ابزار صخره نوردی صنعتی در ارتفاع (راپل)شستشوی انواع نمای ساختمان

شستشوی نمای شیشه و کامپوزیت و سنگهی صیغلی با شیوه نماشویی سنتی یا همان شستشوی نما با ابر و طی

شستشوی نما با تکنیک راپل (کار با طناب) برای نمای ساختمان ها , برج های مرتفع , کارخانجات و ادارات

شستشوی نما لا فشار با لای اب خالص ,شستشوی نمای ساختمان با انواع مواد شوینده بسته به درخواست مشتری

به همراه بیمه حوادث پرسنل در سراسر کشور

فرازگستر نوین