شستشوی نمای ساختمان

فرازگسترنوین پیشگام در ارائه خدمات نماشویی و کار در ارتفاع

شستشوی نمای ساختمان با تکنیک راپل (کار با طناب)و ابزار مدرن صخره نوردی صنعتی

شستشوی نما ساختمان شامل نماهای  اجر , سنگ , شیشه و کامپوزیت , سیمان

شستشوی نمای ساختمان های بلند -شستشوی نما و کف و داخل کارخانه جات
عقد قرار دادهای شستشوی نما به صورت دوره ای با ساختمان ها و برجهای دولتی و شخصی و تمامی

اورگانهای رسمی و غیر رسمی کشور -شستشوی ویترین نمایشگاه ها و فروشگاه ها

به همراه بیمه مسئولیت پرسنل و بیمه شخث ثالث

ارائه خدمات در سراسر کشور در سریعترین زمان

شماره های تماس

09195092318

09124885148

02133464683