پیچ و رولپلاک سنگ نما

فرازگستروین کاردرارتفاع و پیچ ورولپلاک نما

ما پیچ و رولپلاک نما و نصب سنگهای ریزش کرده را برایشما با تکنیک

کار با طناب یا همان راپل بدون نیاز به نصب داربست ویا کلایمر

تنها با ابزار مدرن صخره نوردی واتکا به مهارت و تجربه کادر اجرایی 

خود انجام میدهیم

فرازگسترنوین اماده ارئه خدمات پیچ و رولپلاک نما ، نماشویی ، رنگ و

هرگونه امور فنی در ارتفاع بدون هیچ محدودیت در ارتفاع در سراسر

کشور میباشد