نصب تابلوهای تبلیغاتی در ارتفاع بدون داربست

(فرازگسترنوین کار در ارتفاع , نماشویی)

یکی از از کارهایی که کاردرارتفاع با تکنیک راپل یا همان دسترسی با طناب سهولت در ان را به ارمغان اورده نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی  در ارتفاع میباشد

و با حذف داربست سرعت عمل بیشتری به این کار بخشیده است  قابل ذکر است که در برخی از معابر شلوغ  در گذشته که داربست تنها راه بود گذشته از زمانبر بودن و به علت بسته شدن راه هزینه های بالایی را در بر میگرفت  خطرات  جانی نیز به همراه داشت

فرازگسترنوین با تکنیک کار با طناب  با ابزار صخره نوردی این کار را در کوتاه ترین زمان وبا  اکیپ اموزش دیده و ماهر همراه با بیمه بادقت و کیفت بالا  برای شما انجام میدهیم