شستن نما بدون داربست

شستن نما بدون داربست

فرازگسترنوین شستن نما بدون داربست  و کار در ارتفاع با طناب

شستن نمای ساختمان و نماشویی برج ها با تکنیک کار با طناب بدون نیاز به داربست (راپل) و نصب کلایمر

شستشوی نما با تکنیک دسترسی با طناب با ابزار مدرن صخره نوردی صنعتی

شستن نما با با تکنیک راپل و جدید ترین دستگاه های جت واش و شوینده های نانو

فرازگسترنوین پیشگام در ارائه خدمات شستن نما وکار در ارتفاع

به همراه بیمه مسئولیت پرسنل و بیمه شخص ثالث

ارائه خدمات در سراسر کشور