شستشوی نما با واترسندبلاست

فرازگسترنوین کارارتفاع  و  نماشویی

(شستن نما-نماشویی ساختمان

شستشوی نما که جرمهای سخت و رسوب گرفته که در مدت زمان طولانی ایجاد شده و با نماشویی سنتی یا واترجت قابل رفع نیست به

کمک واتر سندبلاست انجام میگیرد

واترسندبلاست جهت رنگ زدایی از نماها . دیواره ها و هرگونه سطوح فلزی و ایجاد بستر مناسب جهت رنگ آمیزی وپاک کردن رسوبات آهکی

سطوح بکار میرود که به کمک دستگاه واترجت هایی با بار بالا (300 یا 400)، آب و سیلیس انجام میگیرد که در این نوع شستن نما دانه های

سیلیس که متناسب با نوع جرم و رسوبات سطوح انتخاب میشود به کمک فشار آب توسط دستگاه واترجت بر روی سطح اعمال میشود که طی

این فرایند شستشو چربی ، رسوبات آهکی ، آثار زنگ زدگی، رنگ ویا هرگونه جرم سنگین از نما یا سطح موردنظر پاک شده و سطحی تمیز

خواهیم داشت

 فرازگسترنوین اماده ارائه شستن نما(نماشویی) با واترسندبلاست در ارتفاع با تکنیک کار با طناب یا همان راپل با ابزار مدرن صخره نوردی و کادر

اجرایی مجرب همراه با بیمه حوادث میباشد