شستشوی نما ساختمان

فرازگسترنوین شستن نما با طناب و کار در ارتفاع با تکنیک راپل

(شستشوی نمای ساختمان):

میتوان گفت شستشوی نمای ساختمان یکی از ضرورت های ساختمان ها به شمار میرود چراکه پاکیزگی حاصل از

شستشوی نما چه در ساختمان های تجاری و چه مسکونی بی شک نقش بسیار چشمگیری در زیبایی نمای شهری و

 نشانگر شخصیت ساکنین مجتمع یا ساختمان میباشد البته باید اضافه کرد که در ساختمان های تجاری اولین چیزی که

توجه ارباب رجوع را به خود جلب میکند همین نمای بیرونی ساختمان است 

شرکت فرازگستر نوین شستشوی نما با تکنیک راپل یا همان نماشویی با طناب با ابزار صخره نوردی صنعتی در ارتفاع

را با کادر اجرایی مجرب و با استفاده از بهترین و بروزترین ابزارالات و هرنوع مواد شوینده بنا به در خواست مشتری

همراه با بیمه حوادث پرسنل، بیمه شخص ثالث ، ارائه میده در سریعترین زمان در سراسر کشور