جوش کاری در ارتفاع

فرازگسترنوین  کاردرارتفاع و  نماشویی با طناب

(نماشویی,شستشوی نما,شستن نما,ساختمان,شستن نمای ساختمان,شستشوی نمای ساختمان,نماشویی ساختمان,شستن نما ساختمان,شستشوی نما ساختمان,کاردرارتفاع,کارباطناب,دسترسی با طناب,نماشویی با طناب,شستن نما با طناب,شستشو نما با طناب,شستن نمای ساختمان با طناب,نماشویی ساختمان با طناب,شستشوی نمای ساختمان با طناب,راپل,راپل کار,واترجت,واترسند بلاست,نما,شستشوی نما شیشه و کامپوزیت,شستن نمای شیشه وکامپوزیت,شستشوی نمای شیشه و کامپوزیت,نماشویی شیشه و کامپوزیت,)

جوش کاری در ارتفاع به شیوه کار با طناب

جوشکاری در ارتفاع برای اتصال دائمی (فلزات.سرامیک.پلیمر. وکامپوزیت) یک از روشهای متداول میباشد که این اتصالات در اغلب سازهای مختلف به چشم می اید

یکی از خطرات عمده در بخش جوشکاری در بخش صنعت  همین جوشکاری در ارتفاع  و سازه های فضایی و یا اتصال چندین سازه به یکدیگر میباشد

که با وجود اینکه تا کنون حوادث زیادی به دنبال داشته  و جان بسیاری را گرفته است باز اینگونه جا افتاده که جوشکار نباید از ارتفاع بترسد.

که همین نترسیدن اغلب عواقب جانی برای کارگر و دردسرهایی زیاد که عواقب مالی فراوان یکی از انهاست برای کار فرما به دنبال داشته

برای جوشکاری در ارتفاع ایمن ترین راه استفاده از تکنیک راپل یا همان شیویه دسترسی با طناب است که باعث بالا رفتن سرعت و ایمنی به طرز چشمگیری میشود

فراز گستر نوین پیشگام در ارائه خدمات کار در ارتفاع و نماشویی با طناب و به کار گرفتن ابزار مدرن صخره نوردی و کادر رجرایی اموزش دیده و مجرب  با بقیمه حوادث اماده ارائه هرگونه خدمات تخصصی کار در ارتفاع به شما میباشد