شستشوی نمای مجموعه برجهای یاس

فرازگسترنوین پیشگام در ارائه خدمات تخصصی نماشویی و کار در ارتفاع

شستشوی شیشه های مجموعه برجهای مسکونی یاس واقع در انتهای بزرگ راه ازادگان پروژه دریاچه چیتگر